ODBĚRY

Odběry probíhají od 6:45 do 7:00

Všichni musí být předem objednáni, aby měla sestra nachystané žádanky a zkumavky předem. 

Během odběrů je v ordinaci pouze sestra a věnuje se jen odebírání krve. Nedožadujte se proto receptů ani jiných věcí.

Na odběry se objednávejte včas. Kapacita a čas vyhraněný na odběry je omezen.

Pokud se neobjednáte včas, budete muset být odesláni do odběrového místa v nemocnici.