OČKOVÁNÍ

3. dávka Covid vakcínou od Pfizer = OČKOVACÍ CENTRUM

(prosíme nevolejte nám a nepište)

Registrace na posilující dávku je zpřístupněna od 20.9. 2021 pro všechny osoby starší 12 let, po uplynutí 8 měsíců od data ukončení předešlého očkování. Očkování posilující dávkou se doporučuje především seniorům, občanům s chronickým onemocněním, pracovníkům ve zdravotnictví a pracovníkům v sociálních službách.

Očkování proti chřipce - vakcíny již máme. Diabetici budou očkováni během kontrol cukrovky v září až v prosinci, tudíž se nemusí objednávat. Pacienti, kteří mají v naplánovaný v tomto období odběr krve, budou očkováni během odběru. Ostatní zájemci se mohou hlásit meilem - NEVOLAT.  

Cena pro samoplátce je 500, - Kč.

Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je nepovinné očkování proti chřipce hrazeno očkovací látkou v provedení nejméně ekonomicky náročném, a týká se následujících skupin pojištěnců:

dle § 30 odst. 2 písm. b bod 4:

  • nad 65 let věku,
  • po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
  • kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
  • umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem

dle § 30 odst. 2 písm. b bod 7:

  • a dále pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),
  • pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,
  • pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti
  • pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

Klíšťová encefalitida - DOPORUČUJEME

vakcína se kupuje v lékárně na recept, cena  se pohybuje kolem 700 Kč, v ordinaci se provede očkování a zápis do očkovacího  průkazu. Upozorňujeme, že základní  vakcinace  jsou 3 dávky , tudíž zájemce musí  zaplatit před  každou aplikací novou vakcínu. Přeočkování se  pak provádí za 3 - 5 let. V ordinaci  se hradí pouze aplikace 150, - Kč. Očkování je možno zahájit během celého roku. 

Pneumokokové infekce -

lidem nad 65 let hradí pojišťovny -  DOPORUČUJEMEostatní si musí vakcínu zaplatit sami, cena i s aplikací je 1700, - Kč . Vakcíny jsou  v ordinaci, tudíž není  potřeba chodit do lékárny.  Aplikuje se pouze jednou .  Dále se  nepřeočkovává.

Černý kašel + záškrt + tetanus - DOPORUČUJEME

pojišťovny nehradí, cena i s aplikací  je 800, - Kč. Touto vakcínou lze  nahradit očkování proti tetanu, přičemž chrání i proti černému kašli  a záškrtu. Aplikuje se pouze jedna dávka. Dále se přeočkovává tetanus  po 15ti letech. Možno očkovat  až po uplynutí 1 roku od poslední  tetanovky.

Ostatní očkování + očkování do zahraničí  se provádí v očkovacích centrech:

Očkovací centrum na Hanychovské ulici

TEL: 725 807 654

Středisko cestovní medicíny v nemocnici

TEL: 485 312 293

Ordinace očkování ve Vratislavicích

TEL: 482 411 624