Karanténa a izolace

V souvislosti s plošným testováním zaměstnanců prosíme vše řešit se zaměstnavatelem a nezahlcovat nás maily a telefonáty. Pokud vám vyšel na pracovišti pozitivní antigenní test, postará se o žádanku na PCR a neschopenku dle platných nařízení zaměstnavatel v součinnosti s KHS a OSSZ. 

KARANTÉNU nařizuje a ukončuje  Hygienická stanice a to včetně zahájení a ukončení neschopenky.

Prosíme pacienty, kteří byli v kontaktu s osobou pozitivní, aby nám nevolali a nepsali, pokud nemají příznaky nemoci. Informace o tom, že hygiena netrasuje není přesná, trasování samozřejmě probíhá. Pozitivní osobě přijde SMS nejdříve s výsledkem, že je pozitivní a potom teprve další SMS (někdy až druhý den) s kódem, který je potřeba k vyplnění trasovacího dotazníku. Do tohoto formuláře vás musí dotyčná osoba nahlásit a na váš telefon pak přijde informace a dotazník. Nám se ozvěte pouze v případě příznaků onemocnění. 

Nás se týkají pacienti s pozitivním PCR testem, pacienti s pozitivním antigenem provedeným doma nikoliv na pracovišti a pacienti vykazující příznaky onemocnění. 

Pokud jste přišli do rizikového kontaktu s pozitivní osobou a nemáte příznaky onemocnění, ověřte si, zda vás dotyčná osoba nahlásila a vyčkejte na instrukce hygienické stanice. Nevolejte nám.

Pokud máte příznaky onemocnění, udělejte si domácí antigenní test ( POZOR - smysl to má pouze max. 5 dní od začátku potíží). Pokud vyjde pozitivní, informujte nás mailem, přiložte foto testu a objednejte se na PCR test. Žádanku vystavíme. Vždy vyčkejte na naše potvrzení, že jsme mail četli a žádanku vystavili. 

Řídíme se Metodickým pokynem hlavní hygieničky a nařízeními MZČR. 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Metodicky_pokyn_KHS_karanteny_izolace_17012022.pdf>

Doba IZOLACE je 5 dní. Upozorňujeme, že je to MINIMÁLNĚ 5 dní. Izolace se počítá ode dne testu a tento den je den 0.  Podmínkou pro ukončení izolace je dvoudenní absence příznaků. 


!!! Osobě s pozitivním výsledkem rychlého antigenního testu, není vydán digitální certifikát EU COVID dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 (tento certifikát je vystaven pouze na základě RT-PCR vyšetření).